UH, avvik og endringer

Funksjonaliteten for disse tre ulike type saker er lik, men innholdet er forskjellig

Det er en fordel å benytte APPen til registrering for den har en del ekstra funksjonalitet som bruk av bilde og registrering av lokasjon

Fremgangsmåten under viser UH, men er helt lik for avvik og endring.

Videoveiledning

Registrere og behandle hendelser via pc
Registrere hendelser via app

Beskrivelse

 1. Registrer en uønsket hendelse via pc
  1. Gå til menyen «UH, avvik og endringer».
  2. Velg «ny uønsket hendelse».

   screenshot

  3. Fyll ut skjemaet med de opplysningene som er tilgjengelig. Innholdet i skjemaet for UH varierer i forhold til hvilket rapporteringsnivå (Enkel, Avansert) som er satt under Firmaprofil/Endre firmainformasjon.
  4. Lagre skjemaet.
  5. UH opprettes og kan behandles videre. Det genereres en PDF som viser innholdet. Denne endres etter hvert som saken behandles videre.

   screenshot

  6. Dokumenter og bilder som ligger på egen pc kan legges til vha Drag-and-Drop. Ha Windows utforsker og KSMEF åpne. Dra aktuell fil og slipp når du får den gråe firkanten synlig og det står «Slipp her…». Filen flettes automatisk inn i pdf-en når den åpnes.

   screenshot


 2. Registrer en uønsket hendelse via app
  1. Åpne MEF KS app.
  2. Velg prosjekt.
  3. Velg «Uønsket hendelse (HMS)».
  4. Fyll ut skjemaet og send inn.

 3. Behandle en uønsket hendelse
  1. Logg på ksmef.no og velg aktuelt prosjekt.
  2. Gå til menyen «UH, avvik og endringer».
  3. Velg «Uønsket hendelse».

   screenshot

  4. Åpne aktuell UH ved å trykke på ikonet.

   screenshot

  5. Hovedsiden åpnes og herfra kan du se dokumentasjon og velge hva som skal gjøres videre.

   screenshot

  6. Åpne skjemaet ved å klikke på «Behandle Uønsket Hendelse».
  7. Legg inn nye opplysninger.
  8. Behandlingsstatus må endres til «Behandlet» eller «Lukket».
  9. Lagre når informasjonen er oppdatert.
  10. Oversikt over UH er oppdatert.

   screenshot


 4. Distribuere UH, avvik og endringer til involverte parter
  UH, avvik og endringer kan settes sammen til en felles pdf som kan distribueres til de som etterspør disse, gjerne tiltakshaver. Merk at det er PDF-en i hver enkelt sak som flettes inn en felles pdf.

  1. Velg aktuelt bibliotek, i dette eksemplet «Avvik».
  2. Hvis det er et utvalg som skal distribueres merkes disse. Hvis alle skal sendes er det ikke nødvendig å merke noen.
  3. Gå til fanen «Filer» og velg aktuell print-knapp.

   screenshot

  4. Nå genereres en felles PDF av valgte eller alle avhengig av valg du har gjort.

 5. Flytte en hendelse til et annet prosjekt
  Det hender at en hendelse blir registrert på feil prosjekt. For å flytte denne til korrekt prosjekt gjøres følgende:

  1. Velg en eller flere hendelser.
  2. Gå til fanen «Filer» og velg «Flytt hendelse(r)».
  3. Velg hvilket prosjekt hendelsen(e) skal flyttes til.
  4. Klikk på «Flytt hendelse(r)» og hendelsen flyttes til korrekt prosjekt.

   screenshot