Timeregistrering

Det er laget en enkel løsning for timeregistrering. Det anbefales å legge inn timetyper/lønnsarter her fordi de da kommer med i prosjekter som opprettes (se video).


screenshot

  1. Opprett de timetypene/lønnsartene som benyttes i bedriften.
    1. Skriv inn timetype og klikk på +-tegnet.
    screenshot
  2. Velge en eksakt dato eller en periode for å vise alle registrerte timer for perioden.
  3. For utskrift kan det benyttes predefinerte rapporter.