Timeregistrering

Menyen viser registrerte timer i prosjektet, samt gir mulighet for å prosjekttilpasse og redigere registreringer.

 1. Opprett/rediger de timetypene/lønnsartene som benyttes i prosjektet.
  • Timetyper ligger ikke inne i gamle prosjekter, kun dem som opprettes etter at tilpasninger er gjort i Firmaprofill/Timeregistrering.
 2. Ved å velge en eksakt dato eller en periode så vises alle registrerte timer i tabellen.
 3. Benyttes for å registrere inn timer «manuelt», f.eks. hvis en person har glemt å registrere timer to dager tidligere.
 4. For utskrift kan det benyttes predefinerte rapporter.
 5. Registrerte timer kan redigeres eller slettes. Benytt rediger-knappen for dette.

 6. screenshot
 1. Ny timeregistrering via pc
  1. Velg «Ny timeregistrering»
  2. Velg prosjektdeltaker ved å klikke på den lille «blyanten»
  3. Velg aktuell dato
  4. Legg inn klokkeslett «fra – til»
  5. Legg inn timetype
  6. Klikk «Lagre»

  7. screenshot

 2. Ny timeregistrering via app
  1. Velg prosjekt
  2. Velg «Registrer timer»
  3. Fyll ut klokkeslett, timetype og eventuell kommentar
  4. Klikk deretter på klokken nederst i skjermbildet og du er registrert inn

   screenshot

  5. Jobber en person på flere prosjekter samme dag er det tilstrekkelig å registrere seg inn på neste prosjekt. Vedkommende blir da automatisk registrert ut fra foregående prosjekt.
  6. Ved slutten av dagen registrerer man seg ut ved å gå inn på siste prosjekt, velge «Registrer timer». Nå vil det stå «Sjekk ut – prosjektnavn» øverst og man kan legge inn kommentar og så klikke på klokken nederst.