Statistikk UH/Avvik/Endring

For å ha oversikt over alle hendelser som er registrert i bedriften, på tvers av prosjekter, benyttes statistikkfunksjonen, se video.


 1. Følge opp UH, avvik og endringer
  1. Kolonnen til venstre inneholder filter som benyttes for å avgrense søkeresultatet.
  2. Grafisk presentasjon av søkeresultatet.
   • Flytt musmarkøren over de ulike diagramdelene og søkeresultatet endrer seg.
   • Klikk på en diagramdel og søkeresultatet for denne vises
  3. Detaljert presentasjon av søkeresultatet
   • Klikk på tittelen til en hendelse og du går rett inn i behandlingsbildet for aktuell sak og kan behandle den videre.
  4. Kolonnen til høyre viser aktuelle diagrammer. Velg aktuelt diagram ved å klikke på det.
   • Klikk på «Rediger» for å endre søkeresultatet
   • Klikk på «Slett» for å slette diagrammet
  5. Endre rekkefølgen på diagrammene ved å ta tak i dem og dra dem opp eller ned.
  6. Legg til ny graf hvis det er en oversikt du savner.
  screenshot

 2. Følge opp UH, avvik og endringer via kart
  Det er og mulig fra velkomstsiden å benytte kartfunksjonaliteten for å følge opp UH, avvik og endringer.
  1. Klikk på menyen «Kart».
  2. Kartet viser alle koordinatfestede saker.
  3. Benytt filtrene over kartet for å begrense utvalget.
  4. Det er mulig å zoome inn/ut og flytte rundt i kartet. Hvordan avhenger av enhet etc.

   screenshot
  5. Klikk på en aktuell sak
   • Velg «PDF» for å se innholdet i saken.
   • Velg «Rediger» for å behandle saken.

   screenshot

 3. Redigere en graf
  Åpne redigeringsbildet ved å velge en graf og deretter velg «Rediger».
  1. Grafens tittel
  2. Velg type diagram
  3. Velg diagrammets egenskaper
  4. Rekkefølgen på feltene for filter og søkeresultat kan endres ved å ta tak i et felt her og dra det opp eller ned.
  5. Velg hva grafen skal ta utgangspunkt i.
  6. Hak av for hvilket felt som skal vises i det detaljerte søkeresultatet.
  7. Legg inn predefinerte filter her. I eksemplet her er saker som er «Lukket» utelatt.
  8. Hak av hvis feltet skal brukes som filter i venstrekolonnen
  9. Klikk «Lagre» når grafen er ferdig
  10. screenshot

 4. Lage en ny graf
  Velg «Legg til ny graf» og benytt samme fremgangsmåte som når en graf redigeres.