Statistikk timeregistrering

For å ha oversikt over alle timer som er registrert i bedriften, på tvers av prosjekter, benyttes statistikkfunksjonen.

For nærmere beskrivelse av funksjonalitet se Statistikk UH/Avvik/Endring

screenshot