Legg til endringsmelding

Her vil det komme en video som forklarer hvordan du legger til endringsmelding.

 1. Naviger deg til prosjektets side i MEF-Systemet.

  Vis/skjul hjelp til å finne prosjektet

 2. Velg «UH, avvik og endringer» fra menyen til venstre på siden (under bedriftens logo).
 3. Trykk på teksten «ny endringsmelding», øverst i det midtre området på siden.
  Hvis du ikke ser teksten «ny endringsmelding» betyr det at du kun har lesetilgang til prosjektet. Hvis du skulle hatt skrivetilgang kan du få dette ved å kontakte prosjektansvarlig og forklare situasjonen.
 4. Fyll inn feltet «Navn» med navnet på endringsmeldingen.
 5. Fyll inn resterende felter etter eget ønske.
  Det er kun navn som er påkrevd for å opprette en endringsmelding.
 6. Trykk på knappen «Lagre» nederst på siden.
  Hvis systemet gir beskjed om at navnet på endringsmeldingen er brukt fra før må du gi den et annet navn.
 7. Systemet vil nå opprette og vise deg en mappe for endringsmeldingen og et dokument som heter «hendelsesbeskrivelse».
  Dette dokumentet inneholder informasjonen du fylte inn. For å se dokumentet trykker du på tittelen.

Utfylling av endringsmelding

 1. Beskrivelse av hva varsel/krav gjelder
  Entreprenørens varsel kan gjelde følgende forhold (og konsekvens):
  • Endring:

   Irregulær endring, dvs. endring pålagt ved muntlig instruks, nye tegninger eller nye beskrivelser, pålegg fra byggherrens stedlige ledelse, byggemøtereferat, og lignende som byggherren er ansvarlig for

  • Svikt i byggherrens medvirkning eller andre forhold byggherren har risikoen for (som for eksempel):

   Forsinkelser eller feil i tegninger, beskrivelser, o.l. Andre forhold byggherren har risikoen for, så som det fysiske underlaget, fastmerker, o.l. materialer og produkter levert av byggherren Manglende adkomst byggherrens kontraktsmedhjelpere (sideentreprenører, o.l.) offentlige pålegg, grunnforhold, naboforhold

  • Force majeure (streik, o.l)
 2. Vederlagsjustering omfatter
  • Krav om justering av enhetspris, økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (rigg og drift) og økte utgifter pga nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid (plunder og heft) MÅ VARSLES SÆRSKILT.
 3. Spesifisert og begrunnet krav om fristforlengelse:
  • Spesifisert og begrunnet krav om fristforlengelse må oversendes så snart man har grunnlag for å beregne kravet. Fristforlengelsen skal svare til den virkning på fremdriften som forholdet har medført. Det skal tas hensyn til samlede virkninger av tidligere varslede forhold.
 4. Krav om vederlagsjustering:
  • Spesifisert og begrunnet krav om vederlagsjustering må oversendes så snart man har grunnlag for å beregne kravet.

Legg til uønsket hendelse

Her vil det komme en video som forklarer hvordan du legger til uønsket hendelse.

 1. Naviger deg til prosjektets side i MEF-Systemet.

  Vis/skjul hjelp til å finne prosjektet

 2. Velg «UH, avvik og endringer» fra menyen til venstre på siden (under bedriftens logo).
 3. Trykk på teksten «ny uønsket hendelse», øverst i det midtre området på siden.
  Hvis du ikke ser teksten «ny uønsket hendelse» betyr det at du kun har lesetilgang til prosjektet. Hvis du skulle hatt skrivetilgang kan du få dette ved å kontakte prosjektansvarlig og forklare situasjonen.
 4. Fyll inn feltet «Navn» med navnet på hendelsen.
 5. Fyll in resterende felter etter eget ønske.
  Det er kun navn som er påkrevd for å opprette en ny uønsket hendelse
 6. Trykk på knappen «Lagre» nederst på siden.
  Hvis systemet gir beskjed om at navnet på den uønskede hendelsen er brukt fra før må du gi den et annet navn.
 7. Systemet vil nå opprette og vise deg en mappe for hendelsen og et dokument som heter «hendelsesbeskrivelse».
  Dette dokumentet inneholder informasjonen du fylte inn. For å se dokumentet trykker du på tittelen.

Legg til produksjonsavvik

Her vil det komme en video som forklarer hvordan du legger til produksjonsavvik.

 1. Naviger deg til prosjektets side i MEF-Systemet.

  Vis/skjul hjelp til å finne prosjektet

 2. Velg «UH, avvik og endringer» fra menyen til venstre på siden (under bedriftens logo).
 3. Trykk på teksten «nytt avvik», øverst i det midtre området på siden.
  Hvis du ikke ser teksten «nytt avvik» betyr det at du kun har lesetilgang til prosjektet. Hvis du skulle hatt skrivetilgang kan du få dette ved å kontakte prosjektansvarlig og forklare situasjonen.
 4. Fyll inn feltet «Navn» med navnet på avviket.
 5. Fyll in resterende felter etter eget ønske.
  Det er kun navn som er påkrevd for å opprette et nytt avvik.
 6. Trykk på knappen «Lagre» nederst på siden.
  Hvis systemet gir beskjed om at navnet på avviket er brukt fra før må du gi avviket et annet navn.
 7. Systemet vil nå opprette og vise deg en mappe for avviket og et dokument som heter «hendelsesbeskrivelse».
  Dette dokumentet inneholder informasjonen du fylte inn. For å se dokumentet trykker du på tittelen.