Prosjektinnstillinger

Her registreres prosjektopplysninger. De bør fylles ut da informasjon her flettes inn i ulike rapporter, samt at det kan benyttes som referanseprosjekt i ulike sammenhenger (se video).

Merk at topptekst i eksisterende dokumenter ikke flettes automatisk ved endring av prosjektnavn og prosjektnummer. Benytt flettefunksjon i det enkelte bibliotek for å få oppdatert topptekst i dokumentene.

 1. Oppdater informasjon
  1. Gjør nødvendige endringer eller legg inn ny informasjon, klikk «Lagre» for å lagre endringene.
  2. Rapporteringsnivå angir hvor mye som skal fylles ut i en uønsket hendelse (UH). «Avansert» dekker bl.a. kravet til Statens Vegvesen. Bør ikke endres, men benytte det som er satt i firmaprofilen.
  3. Eiendom/byggested flettes inn i byggblanketter. Gateadresse er et krav i mannskapslister.
  4. Involverte parter (Ansvarlig søker og tiltakshaver) flettes inn i byggblanketter.
  5. Prosjektopplysningene kan skrives ut vha utskriftsknappen nederst på siden.

 2. Angi prosjektområde
  Benyttes for å definere et prosjektområde grafisk på kart.
  1. Zoom inn til det området prosjektet omfatter.
  2. Klikk på tegneverktøyet.
  3. Tegn et polygon som angir prosjektområdet.
  4. Trykk på «Esc»-knappen når du har markert prosjektområdet.
  5. Trykk på «Lagre»-knappen nederst på siden

   screenshot


 3. Slett prosjektområde
  1. Klikk på «Viskelæret».
  2. Klikk så inne i polygonet og det slettes.

   screenshot


 4. Involverte parter
  Benyttes for å legge inn involverte parter i prosjektet.
  1. Klikk på «+ LEGG TIL INVOLVERT PART»
  2. Fyll ut informasjonen
   • Ansvarlig søker og tiltakshaver flettes inn i aktuelle byggblanketter
  3. Klikk «Lagre» når du er ferdig