Kart

Informasjon i prosjektet som er kartfestet vises på kart, men kun saker den enkelte har tilgangsrett til (se video).


Prosjektområdet defineres under Prosjektinnstillinger.

 1. Klikk på menyen «Kart».
 2. Kartet viser alle koordinatfestede
 3. Benytt filtrene over kartet for å begrense utvalget.
 4. Det er mulig å zoome inn/ut og flytte rundt i kartet. Hvordan avhenger av enhet etc.
 5. Hold musmarkøren over en sak og tilhørende bilder vises i galleriet under.

 6. screenshot

 7. Klikk på en aktuell sak
  1. Velg «PDF» for å se innholdet i saken.
  2. Velg «Rediger» for å behandle saken.

  3. screenshot