Egendefinerte Maler

Her kan bedriften legge inn egne dokumentmaler (brev, notat, presentasjoner, etc.). Det er også mulig å legge inn enkelte flettefelt fra prosjektet.

Malene blir tilgjengelige via menyen Filer/Nytt dokument og «nytt ks-dokument» i dokumentbibliotekene til prosjekter.


screenshot
 1. Lag ny mal (se video).
  1. Gi malen et navn, f.eks. «Brev».
  2. Hak av i feltet «Bruk egen mal» hvis du har en mal lagret på egen maskin som ønskes brukt
  3. Klikk på «Bla gjennom» for å laste opp aktuell mal.
  4. Ved ikke å hake av i feltet «Bruk egen mal» åpnes et tomt Word-dokument der du kan lage egen mal.
  5. Når du er ferdig velg «Opprett mal».

   screenshot

  6. Malen er nå tilgjengelig i eksisterende prosjekter og blir inkludert i nye.

 2. Redigere mal
  1. Velg "Rediger mal".
  2. Gjør ønskede endringer i malen.
  3. Lagre dokumentet.
  4. Klikk «Oppdater prosjekter» for at oppdatert mal skal bli tilgjengelig i alle prosjektene.

   screenshot


 3. Legg til flettefelt fra KSMEF (se video).

  Under redigering av en mal har du mulighet til å legge til flettefelt fra systemet. Dette er felt med prosjektinformasjon, som vil bli flettet inn i malen din når den oppdateres ute i prosjekter.

  For å kunne legge til disse feltene må du først ha riktige innstillinger satt opp i Word.

  1. Gå til fanen «Fil» for å åpne innstillinger.
  2. Velg Alternativer/Tilpass båndet.
  3. Hak av for «Utvikler» og klikk «OK».

   screenshot

  4. Når du nå redigerer malen skal du ha en fane øverst som heter "Utvikler".
  5. Gå til fanen «Utvikler» og velg "XML tilordningsrute»", da får du opp «XML-tilordning» i menyen til høyre.

   screenshot

  6. Herfra kan du velge forskjellige områder du vil hente felt fra. For å legge til prosjektinformasjon velger du "http://ns.ksmef.no/braid" som vist i nedtrekkslisten. Etter dette kan du legge til tilgjengelige felt hvor du vil i teksten. Disse vil flettes så fort malen er i et prosjekt.

 4. Hvordan få på plass menyen «http://ns.ksmef.no/braid»? (se video).

  Dersom "http://ns.ksmef.no/braid" ikke er tilgjengelig som et valg i nedtrekksmenyen beskrevet over, følg disse stegene.

  1. Høyreklikk her og velg "Lagre mål som".
  2. Lagre filen et sted du finner den lett igjen, f.eks. skrivebordet.
  3. Gå til nedtrekksmenyen for «XML-tilordning» og velg «Legg til ny del».

   screenshot


  4. Velg filen du nettopp har lagret og velg «Åpne».

   screenshot


  5. Nå er filen "http://ns.ksmef.no/braid" tilgjengelig i menyen og flettefeltene denne inneholder kan legges inn i dokumentmalen.

   screenshot