Skjemaeditoren åpner seg ikke i Internet Explorer 11 på Windows 7

Problem: Skjemaeditoren åpner seg ikke når du prøver å opprette et nytt skjema/redigere et eksisterende fra IE 11 på en Windows 7 maskin

  1. Åpne Internet Options (Alternativer for internett) fra tannhjul-menyen i IE
  2. Velg "Security" fanen
  3. Velg "Trusted Sites"
  4. Trykk på "Sites"
  5. Legg til "https://*.ksmef.no":
  6. Velg "Medium-low" som sikkerhetsnivå:
  7. Refresh siden og forsøk å opprette/redigere et skjema igjen.