Hent fra MEF

Her får du tilgang til det sentrale biblioteket der selve innholdet ligger. Det består av rutiner, sjekklister og dokumenter. Innholdet her oppdateres av MEF.

Hvordan man finner dokumenter er beskrevet her, se video.


 1. Nøkkelfiltre benyttes for å søke etter de dokumentene man er ute etter. Dette er helt sentralt i KSMEF, da tradisjonelle «mapper» ikke benyttes.
 2. Hak av i første kolonne de dokumenter man har behov for.
 3. Ved å klikke på en kolonnetittel vil resultatet sorteres i stigende/synkende rekkefølge.
 4. Menyen «Vis alternativer» gjør det mulig å endre standardoppsett for import og søk.

 5. screenshot

 1. Bruk av nøkkelfilter
  1. Fritekst - Ved fritekstsøk kan det lønne seg å bare skrive inn en del av et ord.
  2. Type prosjekt – angir noen type prosjekter og ved å velge et prosjekt/håndbok vil det komme forslag til hvilke dokumenter som kan være aktuelle.
   • Klikk på ikonet til høyre for å åpne underliggende register.
   • Bla deg gjennom registeret ved å klikke på den lille trekanten til venstre for termen.
   • Hvis termen har mye innhold benyttes pil opp og pil ned for å finne det som er aktuelt.
   • Velg aktuelle term og klikk «Velg >>», eventuelt dobbeltklikk
   • Gjenta punkt 4 hvis du ønsker flere alternativer
   • Klikk «OK» når aktuelle termer er valgt
   • Klikk deretter «Søk» og du får opp det innholdet som matcher søkekriteriene.
  3. Dokumentkategori – Er egentlig en tradisjonell mappestruktur.
  4. Dokumenttype – kan søke etter ulike type dokumenter.
  5. Referanse – Henter ut dokumenter knyttet til et regelverk.
  6. Obligatorisk dokument – Viser dokumenter bedriften har valgt skal være med i alle type prosjekter.

  7. screenshot

 2. Velge enkeltdokumeter
  I første kolonne i tabellen kan man merke aktuelle dokumenter som skal importeres.
  1. Klikk i kolonnen til høyre for aktuelt dokument. Kan merke flere.
  2. Ved å klikke i kolonneoverskriften i første kolonne kan man merke alle, klikk en gang til og ingen er merket
  3. Klikk på «Importer»-knappen når aktuelle dokumenter er valgt. Det står angitt inne i selve knappen hvor mange dokumenter som importeres.

  4. screenshot

 3. Sortere dokumenter
  Ved å klikke på de ulike kolonneoverskriftene vil dokumentene sorteres i stigende eller synkende rekkefølge.

 4. Vis alternativer
  Dette alternativet angir ulike måter å sette opp søk og import på.
  1. Hvis et dokument allerede ligger inne våre tilpassede dokumenter, prosjektets kvalitetsplan eller håndbok vil det ikke bli overskrevet hvis man henter fra bibliotek.

   For å erstatte et eksisterende må man velge alternativet «Overskriv det eksisterende dokument» før import. Dette er i mange tilfeller en bedre måte å importere på enn å slette dokumentet først. Ved denne metoden beholdes bl.a. gamle versjoner og versjonshistorikk.

   screenshot

  2. Inkluderende søk viser alt innhold som oppfyller et av søkekriteriene som er lagt inn. I dette tilfellet vises alt innhold for anbudskonkurranse og alle sjekklistene i biblioteket.

   screenshot

  3. Ekskluderende søk viser kun innhold som oppfyller alle søkekriteriene som er lagt inn. I dette tilfellet vises kun sjekklister tilknyttet anbudskonkurranser.

   screenshot