Hent fra bibliotek

Funksjonaliteten her er identisk med «Hent fra MEF».

Her er eksempel fra firmaprofil, men prinsippet er det samme (se video).

Forskjellen er at «Hent fra bibliotek» henter dokumenter fra MEF-biblioteket og Firmaprofil/Våre tilpassede…

Hvis et dokument har eksakt likt filnavn i MEF-biblioteket og Firmaprofil/Våre tilpassede dokumenter vil systemet automatisk velge det som ligger under firmaprofilen.

Bedriftstilpassede dokumenter har prioritet før dokumenter i MEF-biblioteket.