Fremdriftsplan

Her er funksjonalitet for å lage fremdriftsplan (se video).


screenshot
 1. Legg inn aktiviteter
  1. Gå til «Fremdriftsplan».
  2. Juster visningen ved å dra den loddrette streken markert i foregående figur mot høyre slik at mer informasjon om aktivitetene vises.
  3. Legg inn aktiviteten med å klikke inne i en tom celle.
  4. Bruk predefinerte verdier i de felt der dette er, for eksempel ved å benytte kalender i datofelt eller nedtrekkslisten i kolonnen oppgavestatus.

   screenshot

  5. Eksempel på utfylt fremdriftsplan. Dra den loddrette streken mot venstre for å se Gannt-diagrammet.

   screenshot


 2. Slett en aktivitet – metode 1
  1. Merk aktivitetene som skal slettes ved å klikke på aktuell rad.
  2. Høyreklikk når musmarkøren er over den tomme cellen til venstre for tittelen.
  3. Klikk på «Slett» i menyen som kommer frem.

   screenshot


 3. Slett en aktivitet - metode 2:
  1. Merk aktivitetene som skal slettes ved å klikke på aktuell rad.
  2. Åpne fanen «Elementer» oppe til venstre og velg «Slett element»

   screenshot


 4. Endre visning fra dag til andre perioder

  Standard visning i Gannt-diagrammet er dag. Denne kan endres til en grovere inndeling hvis prosjektet går over lang tid.

  1. Åpne fanen «Liste».
  2. Klikk på «Zoom inn» eller «Zoom ut». I eksemplet under er det zoomet ut til måned.

   screenshot


 5. Opprette egendefinerte kolonner

  Standard visning i Gannt-diagrammet er dag. Denne kan endres til en grovere inndeling hvis prosjektet går over lang tid.

  1. Åpne fanen «Liste».
  2. Klikk på «Zoom inn» eller «Zoom ut». I eksemplet under er det zoomet ut til måned.

 6. Skriv ut fremdriftsplan

  Fremdriftsplanen kan skrives ut til PDF i A4- eller A3-format.

  1. Åpne fanen «Elementer».
  2. Klikk på knappen «Vis for print»
  3. Velg format, periode og «Print».

   screenshot


 7. Eksporter til andre programmer

  Fremdriftsplanen kan eksporteres til andre programmer som Excel og Microsoft Project for videre bearbeiding. Forutsetningen er at valgt program er installert.

  1. Åpne fanen «Liste».
  2. Velg program du vil eksportere til.

   screenshot