Fyll ut sjekklister

Her vises kun sjekklister som ligger i prosjektets kvalitetsplan. Hvis det mangler en sjekkliste må prosjektets kvalitetsplan suppleres med den/de som mangler (se video).


Sjekklistene kan prosjekttilpasses, enten ved å redigere eksisterende sjekklister eller lage helt nye.

Sjekklister er egnet der det benyttes enkle oppsett av typen Ja/Nei-spørsmål. Oppsettet for sjekklister kan ikke

Sjekklistene som ligger i denne menyen kan fylles ut på tre måter:


screenshot
 1. Fyll ut sjekklister på pc
  1. Gå til menyen «Fyll ut sjekkliste».
  2. Velg «Fyll ut» for aktuell sjekkliste.

   screenshot

  3. Fyll ut sjekklisten og velg «Lever sjekkliste».
  4. Levert sjekkliste lagres under «Prosjektdokumentasjon».

   screenshot


 2. Fyll ut sjekkliste via app (se video).

  På app kan samme sjekklistemal påbegynnes i flere versjoner før den sendes inn.

  1. Åpne MEF KS app.
  2. Velg prosjekt.
  3. Velg «Sjekklister»..
  4. Velg hvilken sjekkliste som skal fylles ut. Hvis det er påbegynt flere versjoner av en sjekkliste vil det komme opp en liste over alle påbegynte. Velg aktuell versjon og du fortsetter utfylling der du sluttet
  5. Fyll ut sjekklisten og send inn
   1. Bla frem og tilbake.
   2. Legg inn bilde fra album.
   3. Legg inn bilde vha kamera.
   4. Send inn.

    screenshot


 3. Fyll ut sjekkliste på papir
  1. Gå til menyen «Prosjektets kvalitetsplan».
  2. Åpne sjekklisten ved å klikke på tittelen.

   screenshot

  3. Skriv ut.

 4. Lag ny sjekkliste

  Å lage ny prosjekttilpasset sjekkliste gjøres på samme måte som beskrevet under Firmaprofil/Våre tilpassede sjekklister (se video).

  1. Gå til «Fyll ut sjekklister»
  2. Velg «Klikk her for å endre de tilgjengelige sjekklistene»

   screenshot

  3. Klikk på «ny sjekklistemal».

   screenshot

  4. Fyll ut skjemaet.
   • Tittel – Dette er navnet på sjekklisten. Må fylles ut.
   • Dokument ID – bestem først hvilken dokumentkategori sjekklisten skal ha. I eksemplet under er dokumentkategori valgt til 01 Bedrift/02 Firmaorganisasjon. Må fylles ut.
    • Da bør dokid starte med 0102
    • Så et fortløpende nr, anbefaler å starte på 300
    • Derettet stor S for Sjekkliste
    • Dok ID blir da 0102-300 S
   • Beskrivelse – kan være en liten forklaring eller noe informasjon knyttet til sjekklisten
   • Kontroll i henhold til – Dette feltet bør ikke endres da det er ment å henvise til produksjonsgrunnlaget sjekklisten er knyttet opp mot, f.eks. en tegning, monteringsanvisning etc.
    • Ledeteksten kan endres
    • Forklaringsteksten kan endres. Kommer som standard ikke med på utskrift.
    • Forklaringsteksten kan angis å være forhåndsutfylt. Da kommer den med på utskrift. Kan tilbakestilles til standard-
   • Kontroll utført som – Her kan innholdet endres slik som forklart over.
   • Sted/pel/parsell/akse – Feltet flettes inn som en del av filnavnet. Kan med fordel endre ledetekst og forklaringstekst.
   • Punktliste – Det som legges inn her er selve sjekklisten. En setning er et sjekklistepunkt. Må fylles ut.
    • Tekst kan kopieres inn her fra et dokument du har liggende.
    • Nytt punkt legges inn ved å plassere musmarkøren der man ønsker, klikker «Enter» for å legge inn ny rad og så skrive inn aktuell tekst.
    • Slette punkt gjøres ved å markere aktuell tekst og klikke på «Delete»-knappen.
   • Dokumentkategori – Bør fylles ut. Det bestemmer bl.a. hvor sjekklisten plasseres ved utskrift. Viktig for å finne igjen ved søk og filtrering.
   • Referanse – Ønsker man å knytte denne til et eller flere regelverk kan det angis her. Nyttig ved søk og filtrering.
   • Type prosjekt – angi et eller flere prosjekter der sjekklisten kan være relevant. Da vil den komme frem hvis man velger dette prosjektet når man bl.a. henter fra bibliotek.
   • Obligatorisk dokument – Hvis sjekklisten anses som så viktig at den skal benyttes i ethvert prosjekt kan man angi den som obligatorisk. Da vil det fremkomme når man jenter fra bibliotek og velger dette filteret.

    screenshot

  5. Klikk «Lagre» når du er fornøyd.

 5. Rediger sjekkliste - Klikk her for å se hvordan du kan redigere sjekklister
  1. Sjekklisten må åpnes i redigeringsmodus ved å
   • klikke på redigeringssymbolet på aktuell sjekkliste, eller
   • gå til «Elementer» og klikk på «Rediger element»
  2. Benytt for øvrig samme fremgangsmåte som for å lage ny sjekkliste.

   screenshot