E-post til prosjektet

Når et prosjekt opprettes får det automatisk en unik e-post adresse (medlemsnummer i MEF.prosjektnummer@www.ksmef.no).

KSMEF er ikke et e-post program, men denne funksjonaliteten er en løsning for å ta vare på, og tilgjengeliggjøre, viktige e-poster underveis i prosjektet. De er lite tilgjengelig hvis de kun liger i innboksen til prosjektleder.

Dermed vil all viktig dokumentasjon i prosjektet kunne lagres og være tilgjengelig på en plass.

screenshot