Dokumenthistorikk

Dette biblioteket viser en oversikt over dokumenter som er endret i MEF-biblioteket, se video.


Ved å velge en dato fra kalenderen får man opp alle dokumenter som er endret i perioden valgt dato-d.d.

I eksemplet under er det valgt 10. 0ktober 2019 fra tabellen til høyre og alle dokumenter som er endret fra da til i dag vises i tabellen under. Kommentaren angir kort hvilken endring som er gjort.

screenshot