Mannskapsliste

Mannskapslisten dekker kravet i byggherreforskriften.

Husk å legge inn bedriftens organisasjonsnummer under «Firmaprofil/Endre firmainformasjon». Hvis det mangler vil man få spørsmål om å fylle det inn hver gang ansatte gjør en registrering.


screenshot

Forklaring til funksjonalitet i skjermbildet.

screenshot
 1. Funksjonalitet for å velge dag/periode. Hvem som har vært inn på prosjektet vises i tabellen.

  Ved mye registrering via pc anbefales det å ha valgt «Vis for følgende dato» fordi man da unngår å laste opp alt innholdet hver eneste gang man skal endre skjermbilde. Det reduserer hastigheten.

 2. Klikk på «+ Legg til» for å registrere en person inn på prosjektet
 3. Benyttes hvis man ønsker å knytte opp en kortleser for å lese av HMS-kortet
 4. Skriv ut mannskapsliste.
 5. Klikk på «x» for å slette en registrering

Videoveiledning

Oppdatere HMS kort
Registrere via PC
Registrere via kortleser og HMS-kortet
Registrere via app

Beskrivelse

 1. Fornyelse av HMS-kort for ansatte (Se video)

  Hvis HMS-kortet er knyttet til en bruker via CV er det ved fornyelse viktig å foreta endringen i korrekt rekkefølge som er som følger:

  1. Gå til Firmaprofil/Ansatte og åpne CV til personen
  2. Oppdater HMS-kortnr. og utløpsdato
  3. Registrer deretter nytt HMS-kort ved å benytte en av metodene under

  Gjøres dette i motsatt rekkefølge vil man få en feilmelding når man skal endre HMS-kortnr. Under CV.

 2. Registrere via PC (se video)
  1. Åpne prosjektet
  2. Gå til «Mannskapsliste»
  3. Velg «Legg til»

   screenshot

  4. Legg til enten fra prosjektdeltaker eller HMS-kort.
  5. Velg dato.

   screenshot

 3. Registrere via kortleser og HMS-kortet (se video)

  Bruk av kortleser benyttes ved adgangskontroll og for personer som ikke er lagt inn som prosjektdeltakere.

  Teknologien i HMS-kortet bygger ikke på åpne standarder så det er ikke alle kortlesere, telefoner og nettbrett med støtte for NFC som greier å lese innholdet i kortet.

  1. Klikk på linken i punkt 3 i figuren over og følg installasjonsveiledningen
  2. Kople til en kortleser og klikk «Prøv igjen»

   screenshot

  3. Logg på med samme brukernavn og passord som du benytter for å logge på KSMEF

   screenshot

  4. Velg prosjekt.
  5. Legg HMS-kortet inntil kortleseren så blir brukeren registrert inn.

   screenshot

 4. Registrere via app (se video)

  Via app er det flere varianter for å registrere inn personer.

  Prosjektdeltaker
  Registrerer seg inn ved å

  1. Åpne app-en
  2. Åpne aktuelt prosjekt
  3. Klikke på personen
  4. Den gråes ut og ved midnatt aktiveres den igjen
  5. Jobber vedkommende på flere prosjekter samme dag åpner man bare nytt prosjekt på appen og klikker på personen igjen

   screenshot

  Ansvarlig og stedfortreder
  Ansvarlig og stedfortreder i prosjektet kan benytte app-en til å foreta registreringer av personer

  1. Åpne app-en
  2. Åpne aktuelt prosjekt
  3. Klikk på tannhjulet

   screenshot

  4. Velg dato (fra kalender ved å trykke på dato, sveipe til høyre/venstre eller pilknappene nederst)
  5. Klikk på aktuell person
  6. Velg «Registrer i mannskapsliste»

   screenshot


  7. Hvis personen ikke står i lista over prosjektdeltakere gjøres følgende
  8. Klikk på + - pluss- tegnet nederst
  9. Benyttes telefon med Android kan det være den støtter NFC. Skru på denne funksjonen på telefonen. Legg HMS-kortet inntil telefonen og den leser kortinformasjonen.

  10. Apple har sperret denne funksjonen, derfor fungerer den ikke på iPhone/iPad.

  11. Alternativt kan det legges inn HMS-kortnr. Hvis kortet er registrert i KSMEF fra før fylles resterende informasjon ut automatisk. Hvis ikke må alt legges inn manuelt.
  12. Klikk på lagre-knappen når registreringen er utført og personen er registrert i mannskapslisten.

   screenshot