Endre firmainformasjon

Det som blir lagt inn på denne siden styrer hvordan informasjon presenteres på nettsiden og i dokumenter. Gjør aktuelle endringer og velg «Lagre». Se video.screenshot
 1. Oppdater firmalogo
  1. Klikk på «Velg logo».
  2. Finn og marker logoen (bildet) du skal benytte.

   screenshot


  3. Klikk «Åpne».
  4. Klikk «Benytt ny logo».

   screenshot


  5. Nå benyttes bedriftens logo i KSMEF

   screenshot
  💡 Hvis du ønsker å tilbakestille logo til standardverdi (MEF-logo) klikker du på knappen «Benytt standard logo».

 2. Firmanavn
  1. Firmanavnet blir lagt inn når bedriften blir registrert som bruker av KSMEF. Hvis dette er lagt inn feil eller blir endret i ettertid gjøres det her.
  2. Feltet flettes inn i byggblanketter. 3. Org.nr.
  1. Organisasjonsnummer er obligatorisk på mannskapslister så det må legges inn her. Mangler dette må den enkelte bruker legge det inn selv hver gang vedkommende skal registrere seg inn på et prosjekt..
  2. Feltet flettes inn i byggblanketter.

 4. Adresse
  Feltet flettes inn i byggblanketter.

 5. Postadresse
  Feltet flettes inn i byggblanketter.

 6. Rapporteringsnivå
  Forskjellen her er innholdet i skjema for uønsket hendelse (UH)
  1. «Enkel» har få felt og kan være godt nok for små bedrifter som ikke har store byggherren med særskilte krav til rapportering.
  2. «Avansert» er mer detaljert og tilpasset Statens vegvesen sitt krav til rapportering. Store bedrifter bør benytte dette alternativet da det gir mulighet for bedre oversikt over hvor skoen trykker.

 7. Sidenummerering av PDF-utskrifter
  Funksjonen bestemmer om man vil ha sidenummerering på utskrift når man genererer en pdf av en håndbok eller dokumentasjon i prosjekt.

 8. Standard koordinatformat
  Dokumentasjon som sendes inn via app blir automatisk merket med koordinat. Det samme gjør bilder. Valg her angir hvordan koordinatene presenteres.

 9. Oppdater brukervarsling
  Ønsker man at brukere skal få varsling når de får en ny tilgang, f.eks. blir lagt inn som prosjektdeltaker, kan man skru på denne funksjonen.

 10. Automatisk medlemstillegging
  Funksjonen er ment for bedrifter med få ansatte og der alle ansatte deltar i alle prosjekter. Da vil alle ansatte bli lagt inn som prosjektdeltaker når nytt prosjekt opprettes.
  Det vanlige er å benytte tilgangsnivå «Rapporteringstilgang». Da vil de kunne fylle ut og sende inn sjekklister, UH, bildedokumentasjon etc. via app.

 11. Skru timeføring på/av
  Hvis man er en liten bedrift og ikke har system for elektronisk timeføring kan man skru på denne funksjonaliteten. Den ansatte kan da registrere timer via web/app.

 12. Varsling ved utløp av tidsfrister for UH og avvik
  Hvis man ønsker varsling når tidsfrist for korrigerende tiltak i en sak utløper kan man skru på denne funksjonaliteten.
  1. Angi varsel et valgfritt antall dager før utløp og/eller på utløpsdato.

 13. Varsling ved utløp av HMS-kort, sertifikater og kurs
  Hvis man ønsker varsling når HMS-kort, sertifikater og kurs registrert i en persons CV utløper kan man skru på denne funksjonaliteten.
  1. Angi varsel et valgfritt antall dager før utløp og/eller på utløpsdato.
  2. Angi hvem varsel skal sendes til.

 14. Lagre
  Husk å lagre for at endringene skal gjøres gjeldende.