Sjekklister

«Sjekklister» inneholder alle sjekklister som er lagt til på det aktuelle prosjektet.
Velg den sjekklisten du ønsker å fylle ut ved å trykke på sjekkliste navnet.
Hvis du trenger en sjekkliste som ikke er lagt til på prosjektet må du kontakte KS-ansvarlig i din bedrift.


iOS
ScreenShot

Android
ScreenShot