Fyll inn sjekkliste

Før man fyller ut selve sjekklisten vil applikasjonen be om noe generell informasjon om handlingen du skal utføre. Marker de ulike feltene ved å trykke i dem, og fyll ut informasjonen. Trykk på høyre-pilen nederst på siden for å gå til selve sjekklisten.

iOS
ScreenShot

Android
ScreenShot

Når du er inne i på en sjekkliste vil du se navnet på sjekklisten øverst på skjermen, og en progresjons-indikator som viser hvor mange av punktene du har fylt inn, og hvor mange det er totalt.

For hvert sjekklistepunkt har du følgende muligheter:

Når hele listen er ferdig sendes den inn ved å trykke på innsendings/lagre-ikonet nederst til høyre på skjermen.
Dette ikonet er kun aktivt når man befinner seg på siste punktet i listen.


iOS
ScreenShot

Android
ScreenShot