Om MEF KS/HMS App

«MEF KS» er en gratis mobil, og nettbretts -applikasjon fra Maskinentreprenørenes Forbund. Denne lar det utføre en del handlinger direkte i appen, som tidligere bare var tilgjengelig i nettleser-versjonen av systemet.
Applikasjonen er tilgjengelig for:

Applikasjonen er avhengig av internett tilgang for å fungere slik den skal.