Tilpasse sjekklister for prosjekt

Her vil det komme en video som forklarer hvordan du tilpasser sjekklister for prosjektet.

 1. Naviger deg til prosjektets side i MEF-Systemet.

  Vis/skjul hjelp til å finne prosjektet

 2. Trykk på "Fyll ut sjekklister" i menyen til venstre.
  Hvis du ikke ser dette menyvalget betyr det at du kun har lesetilgang til prosjektet. Hvis dette er feil, ta kontakt med KS-ansvarlig i din bedrift og forklar situasjonen.

  Vis/skjul oversikt over tilgangsrettigheter for prosjekt

 3. Klikk på den oransje linken "Klikk her for å endre på de tilgjengelige sjekklistene", øverst i det midtre området på siden.
 4. Finn den sjekklisten du vil redigere i listen, og trykk på ikonet til venstre for dokumentets id.
  Dersom denne listen er tom betyr det at prosjektansvarlig ikke har hentet dokumenter og sjekklister fra biblioteket ennå.
 5. I redigeringsmodus ser du alle feltene til sjekklisten som kan redigeres
  1. Det er feltet "Punktliste" som inneholder selve sjekklistepunktene. Ved redigering av denne må hvert individuelle punkt ligge på hver sin linje. Dette står også forklart under punktlisten. Det er kun tegnene: ? ! , . og - som vil komme med etter opprettelse, andre tegn vil bli fjernet.
  2. Dokumentkategori, Dokumenttype og Type prosjekt er emneord som kan knyttes til sjekklisten. For å legge til nye emner kan du enten skrive navnet på emnet og få opp forslag fra systemet til passende emner, eller så kan du trykke på merkelapp-symbolet til høyre for verdiene og få opp en liste over emneord. Herfra kan du velge så mange du vil, og trykke "ok" når du er ferdig.
 6. Når du er ferdig med å redigere sjekklisten trykker du på "Lagre"
 7. Sjekklisten er nå endret, og du blir tatt tilbake til redigerings-siden for sjekklister.
  For å komme tilbake til siden for utfylling av sjekklister trykker du på "Fyll ut sjekklister" i menyen til venstre på siden.