Tilpass sjekklister for bedrift

På bedriftsnivå er det mulig å lage tilpassede sjekklister, enten ved å redigere eksisterende sjekklister eller lage helt nye. Disse vises i menyen «Våre tilpassede sjekklister».

Sjekklister er egnet der det benyttes enkle oppsett av typen Ja/Nei-spørsmål. Ved behov for mer avansert funksjonalitet benyttes skjema.

Ved å legge sjekklisten(e) inn på et prosjekt vil de(n) bli tilgjengelig i KSMEF-APPen og kan da fylles ut via smarttelefon og nettbrett.


screenshot
 1. Legg til sjekklister (Se video)
  1. Gå til menyen «Hent fra MEF».
  2. Velg aktuelle dokumenter fra listen enten ved å klikke på aktuell rad i listen eller ved å benytte nøkkelfiltre, f.eks. «Sjekkliste» som ligger under «Dokumenttype».

   screenshot

  3. Klikk på «Importer…»-knappen når aktuelle sjekklister er valgt.

   screenshot

  4. Valgte dokumenter er nå lagt til «Våre tilpassede sjekklister».

   screenshot

 2. Lag ny sjekkliste ( (se video).
  1. Klikk på «ny sjekklistemal».

   screenshot

  2. Fyll ut skjemaet.
   • Tittel – Dette er navnet på sjekklisten. Må fylles ut.
   • Dokument ID – bestem først hvilken dokumentkategori sjekklisten skal ha. I eksemplet under er dokumentkategori valgt til 01 Bedrift/02 Firmaorganisasjon. Må fylles ut.
    • Da bør dokid starte med 0102
    • Så et fortløpende nr, anbefaler å starte på 300
    • Derettet stor S for Sjekkliste
    • Dok ID blir da 0102-300 S
   • Beskrivelse – kan være en liten forklaring eller noe informasjon knyttet til sjekklisten
   • Kontroll i henhold til – Dette feltet bør ikke endres da det er ment å henvise til produksjonsgrunnlaget sjekklisten er knyttet opp mot, f.eks. en tegning, monteringsanvisning etc.
    • Ledeteksten kan endres
    • Forklaringsteksten kan endres. Kommer som standard ikke med på utskrift.
    • Forklaringsteksten kan angis å være forhåndsutfylt. Da kommer den med på utskrift. Kan tilbakestilles til standard-
   • - Kontroll utført som – Her kan innholdet endres slik som forklart over.
   • - Sted/pel/parsell/akse – Feltet flettes inn som en del av filnavnet. Kan med fordel endre ledetekst og forklaringstekst.
   • - Punktliste – Det som legges inn her er selve sjekklisten. En setning er et sjekklistepunkt. Må fylles ut.
    • Tekst kan kopieres inn her fra et dokument du har liggende.
    • Nytt punkt legges inn ved å plassere musmarkøren der man ønsker, klikker «Enter» for å legge inn ny rad og så skrive inn aktuell tekst.
    • Slette punkt gjøres ved å markere aktuell tekst og klikke på «Delete»-knappen.
   • Dokumentkategori – Bør fylles ut. Det bestemmer bl.a. hvor sjekklisten plasseres ved utskrift. Viktig for å finne igjen ved søk og filtrering.
   • Referanse – Ønsker man å knytte denne til et eller flere regelverk kan det angis her. Nyttig ved søk og filtrering.
   • Type prosjekt – angi et eller flere prosjekter der sjekklisten kan være relevant. Da vil den komme frem hvis man velger dette prosjektet når man bl.a. henter fra bibliotek.
   • Obligatorisk dokument – Hvis sjekklisten anses som så viktig at den skal benyttes i ethvert prosjekt kan man angi den som obligatorisk. Da vil det fremkomme når man jenter fra bibliotek og velger dette filteret.


   • screenshot

  3. Klikk «Lagre» når du er fornøyd.

 3. Rediger sjekkliste
  1. Åpne aktuell sjekkliste ved å klikke på screenshot.

  2. Nå kan innholdet endres slik det er beskrevet i avsnittet «Lage ny sjekkliste».

   screenshot