Legg til tiltakshaver

Her vil det komme en video som forklarer hvordan du oppretter en tiltakshaver.

 1. Naviger deg inn på bedriftens hovedside.

  Vis/skjul hjelp til å finne Bedriftens hovedside

 2. Velg «Tiltakshavere» fra listen til venstre på siden (under bedriftens logo).
 3. Trykk på teksten «ny tiltakshaver», i det midtre området på siden.
  Hvis du ikke ser teksten «ny tiltakshaver» betyr det at du ikke har skrivetilgang i systemet. Om dette er en feil, kontakt den som er KS ansvarlig i din bedrift og forklar situasjonen.

  Vis/skjul oversikt over tilgangsrettigheter for bedrift

 4. Skriv inn navnet på tiltakshaveren i feltet «Tittel».
 5. Fyll inn resterende felter etter eget ønske.
  For tiltakshavere er det bare «Tittel» som er påkrevd informasjon.
 6. Trykk på knappen «Lagre».
 7. Du har nå opprettet en ny tiltakshaver, og vil bli tatt tilbake til listen over tiltakshavere for din bedrift.
 8. Denne tiltakshaveren kan nå knyttes til nye prosjekter.
  Klikk her for veiledning i hvordan man oppretter nye prosjekter