Legg til ny håndbok

Her vil det komme en video som viser hvordan du legger til en ny håndbok for bedriften.

 1. Naviger deg inn på bedriftens hovedside.

  Vis/skjul hjelp til å finne Bedriftens hovedside

 2. Velg «Håndbøker» fra listen til venstre på siden (under bedriftens logo).
 3. Trykk på teksten «Ny håndbok», i det midtre området på siden.
  Hvis du ikke ser teksten «ny håndbok» betyr det at du ikke har skrivetilgang i systemet. Om dette er en feil, kontakt den som er KS-ansvarlig i din bedrift og forklar situasjonen.
 4. Skriv inn tittelen på den nye håndboken i feltet «Tittel».
 5. Trykk på knappen «Lagre» under tittel-feltet.
 6. Systemet oppretter nå en håndbok med den valgte tittelen.
  Denne er tom inntil du fyller den med dokumenter.
  Det kan ta noen sekunder for systemet å opprette den nye håndboken.
 7. Gå inn på den nye håndboken ved å trykke på håndbokens navn i listen.
 8. I menyen til venstre vil du se to menypunkter og en søke-seksjon.
  1. «Håndbokens dokumenter» gir deg tilgang på alle dokumentene som er lagt til i den aktuelle håndboken. Her har du også muligheten for å legge til dokumenter du har på maskinen din. Se punkt 9.
  2. «Hent fra bibliotek» lar deg importere dokumenter til håndboken, direkte fra MEF-biblioteket. Se punkt 10.
  3. Søke-seksjonen lar deg søke etter spesifikke dokumenter og sjekklister i håndboken.
 9. Legge til et eget dokument i håndboken
  1. Velg «Håndbokens dokumenter» fra menyen til venstre på siden.
  2. Trykk på teksten «nytt dokument» i det midtre området på siden.
  3. Trykk på knappen «Velg fil».
  4. Velg et dokument fra mappestrukturen på maskinen din, og trykk på knappen «Open».
  5. Skriv inn eventuelle kommentarer til dokumentversjonen i feltet «Versjonsmerknader».
  6. Trykk på knappen «OK».
 10. Hente dokumenter fra MEF-biblioteket
  1. Velg «Hent fra bibliotek» fra menyen til venstre på siden.
  2. Følgende fremgangsmåte illustrerer hvordan man henter dokumenter fra MEF-Biblioteket.

   Hent fra bibliotek

   Funksjonaliteten her er identisk med «Hent fra MEF».

   Her er eksempel fra firmaprofil, men prinsippet er det samme (se video).

   Forskjellen er at «Hent fra bibliotek» henter dokumenter fra MEF-biblioteket og Firmaprofil/Våre tilpassede…

   Hvis et dokument har eksakt likt filnavn i MEF-biblioteket og Firmaprofil/Våre tilpassede dokumenter vil systemet automatisk velge det som ligger under firmaprofilen.

   Bedriftstilpassede dokumenter har prioritet før dokumenter i MEF-biblioteket.

 11. Søke etter dokumenter og sjekklister i håndboken
  1. Klikk på ikonet til høyre for et av feltene.
  2. Velg det emneordet du ønsker å søke på for det aktuelle filtreringskriteriet ved å dobbeltklikke på emneordet.
   Du kan søke på flere emneord samtidig for å finne de dokumentene som er markert med samtlige emneord du har oppgitt.
  3. Klikk på knappen «OK» nede til høyre.
  4. Klikk på knappen «Bruk» for å søke i håndboken.