Legg til epost-varsling

Her vil det komme en video som viser hvordan man setter opp epost-varsling i SharePoint.
 1. Naviger deg til en av sidene nevnt under oversikten over hvor du kan sette opp epost-varsling i MEF-systemet.
 2. Hvis det er mulig å sette opp epost-varsling til siden du er på vil du helt øverst i vinduet kunne se en fane hvor det enten står "Liste" eller "Bibliotek". Trykk på denne
 3. På menyen som dukker opp skal du kunne se et ikon illustrert med en bjelle, under står det "Varsle meg".
 4. Trykk på ikonet og velg "Angi varsel for denne listen/dette biblioteket"
 5. Du skal nå ha fått opp et nytt vindu hvor du kan sette opp et varsel, det du kan sette opp er:
  • Tittel på varselet, for eksempel "Registrerte hendelser"
  • Hvilke brukere skal varselet sendes til, som standard er dette kun din bruker
  • Hvor skal varselet sendes, som standard er dette din epost-adresse
  • Når skal varselet sendes. For eksempel kun når nye elementer er lagt til
  • Hva slags endringer skal du bli varslet om, for eksempel kun når en person har redigert et element du har lagt til
  • Hvor ofte skal varsler bli sendt, for eksempel daglige/ukentlige sammendrag til et visst klokkeslett
 6. Når du er fornøyd med oppsettet til varselet trykker du på "OK" nederst i vinduet.
 7. Hvis du vil fjerne eller endre på varsler senere, kan du trykke på ikonet igjen som nevnt i punkt 3, og velge "Administrer mine varsler"
Hvor kan du legge til epost-varsling?
 1. Medlem
  1. Våre tilpassede dokumenter
  2. Våre tilpassede sjekklister
  3. Prosjekter
  4. Tiltakshavere
  5. Håndbøker
 2. Håndbøker
  1. Håndbokens dokumenter
 3. Prosjekt
  1. Prosjektets kvalitetsplan
  2. Sjekklister (Her må du først velge "Klikk her for å endre på de tilgjengelige sjekklistene.")
  3. Prosjektdokumentasjon
  4. Fremdriftsplan
  5. UH, Avvik og Endringsmeldinger